Divíš

Hledám varianty 'divíš' [ divte (1) divíte (2) divíš (1) divili (3) div (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 13:2...nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi...
Deuteronomium 13:3...jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás...
Žalmy 118:23... Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho...
Abakuk 1:5... "Jen se rozhlédněte po národech, užasnětedivte se! konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte...
Matouš 21:42... Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a...
Marek 12:11... Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.'" Když pochopili, že to podobenství řekl o nich,...
Lukáš 1:21...věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariášedivili se, že se tak dlouho zdržuje v chrámu. Když konečně...
Lukáš 4:22... když jste je slyšeli." Všichni mu přikyvovalidivili se slovům o milosti, jež mu plynula z úst. Říkali...
Lukáš 24:41...Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu...
Jan 7:21..."Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte. Mojžíš vám vydal obřízku (ačkoli nepochází od...
Skutky 3:12... promluvil k lidu: "Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí...
Zjevení 17:7... strnul jsem v naprostém úžasu. "Proč se tak divíš?" řekl mi anděl. " ti povím tajemství ženy i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |