Diš

Hledám základ 'diš' [ dišan (3) dišanovi (2) dišon (5) dišonovi (2) hnízdiště (1) hnízdišti (1) schodišti (5) skladišť (1) skladiště (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 36:21... domorodců v zemi: Lotan, Šobal, Cibeon, AnaDišon, Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové...
Genesis 36:25... když pásl osly svého otce Cibeona). Děti AnovyDišon a Oholíbama, Anova dcera. Synové Dišonovi: Chemdan,...
Genesis 36:26...Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova dcera. Synové Dišonovi: Chemdan, Ešban, Jitran a Keran. Synové Ecerovi:...
Genesis 36:28...Ecerovi: Bilhan, Zavan a Akan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou kmeny Chorejců: kmen Lotan,...
Genesis 36:30...Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon, kmen Ana, kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských...
2. Královská 20:11...a ten vrátil stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět. V době babylonský král...
1. Letopisů 1:38...Miza. Synové Seírovi: Lotan, Šobal, Cibeon, AnaDišon, Ecer a Dišan. Synové Lotanovi: Chori a Homam....
1. Letopisů 1:41...a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana. Syn AnůvDišon. Synové Dišonovi: Chamran, Ešban, Jitran a Keran....
1. Letopisů 1:42... Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan, Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. Toto jsou králové, kteří vládli v...
Job 38:22...života je nesmírná! Dostal ses do sněžných skladišť, viděl jsi, kde se kroupy skladují, které uchovávám...
Izaiáš 10:28... prošli Migronem, v Michmasu zřídili si skladiš. Prošli průsmykem: "Přenocujeme v Gebě!" Ráma se...
Izaiáš 14:23...i nástupce, praví Hospodin. Obrátím jej v hnízdiš sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou zkázy jej vymetu!...
Izaiáš 38:8...Hle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět." A slunce se na schodišti...
Izaiáš 60:8...to slétají jako oblaky, jako holubi k svému hnízdišti? Na zajisté čekají ostrovy a mořské lodi jsou mezi...
Skutky 21:35...a tak poručil, ho odvedou do pevnosti. Po schodišti ho vojáci kvůli násilí davu museli nést. Šla za ním...
Skutky 21:40...Pavel se s velitelovým svolením postavil na schodišti a pokynul rukou lidu. Když se rozhostilo ticho,...

Slova obsahující diš: dišan (3) dišanovi (2) dišon (5) dišonovi (2) hnízdiště (1) hnízdišti (1) schodišti (5) skladišť (1) skladiště (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |