Desetině

Hledám varianty 'desetině' [ desetiny (17) desetinu (8) desetině (5) desetina (6) desetin (2) ]. Nalezen 31 verš.
Exodus 16:36...nepřišli k hranicím kanaánské země. (Omer je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle Hospodinova...
Exodus 29:40...za soumraku. S prvním beránkem obětuješ také desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného...
Leviticus 5:11...ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem a nepoloží na...
Leviticus 6:13...pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dardesetinu efy jemné mouky jako stálou moučnou oběť, polovinu...
Leviticus 14:10...bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť...
Leviticus 14:21...smíření jednoho beránka jako oběť odškodněnídesetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť,...
Leviticus 23:13...bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně...
Leviticus 23:17...Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy jemné mouky pečené s kvasem. S tím chlebem...
Leviticus 24:5...a upeč z dvanáct bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na stole z čistého zlata narovnej...
Numeri 5:15... přivede ji ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však olejem a...
Numeri 15:4...takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběťdesetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při...
Numeri 15:6...hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako...
Numeri 15:9... přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje a jako...
Numeri 28:5...za soumraku. Jako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného...
Numeri 28:9...bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem s příslušnou...
Numeri 28:12...bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku,...
Numeri 28:13...býčku, dvě desetiny k jednomu beranu a po desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť, připravená...
Numeri 28:20...nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a na každého...
Numeri 28:21...na berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby...
Numeri 28:28...nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho...
Numeri 28:29...berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán...
Numeri 29:3...nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu...
Numeri 29:4...efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho...
Numeri 29:9...nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na...
Numeri 29:10...berana a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích...
Numeri 29:14...nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků, dvě desetiny...
Numeri 29:15...beranů a na každého z těch čtrnácti beránků po desetině. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě...
Izaiáš 6:13...tu zemi všichni opustí. Kdyby v zůstala i jen desetina, musí být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako...
Ezechiel 45:11...bat. Efa i bat mají stejnou míru; bat je desetina chomeru a také efa je desetina chomeru. Základní...
Ezechiel 45:14... Předepsaná dávka oleje (měřeno batem) bude desetina batu z každého koru (jako deset batů tvoří chomer,...
Zjevení 11:13...nebe. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesenídesetina města padla. Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |