Dals

Hledám varianty 'dals' [ dals ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 22:10...ty jsi vyvedl z lůna matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého narození, od...
Žalmy 39:6... poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára,...
Žalmy 104:9...však do údolí,na místo tebou určené. Hranice dals jim, aby je nepřekročily, aby nikdy nepřikryly zem!...
Žalmy 119:32...Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu! Ukaž mi, Hospodine, cestu svých zákonů,...

Slova obsahující dals: dals (4) dodals (1) nedals (1) vydals (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |