Důvtipem

Hledám varianty 'důvtipem' [ důvtipu (1) důvtipem (4) důvtip (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 31:3...Juda. Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručnostídůvtipem a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel plány a...
Exodus 35:31...Juda. Naplnil ho Božím Duchem - zručnostídůvtipem a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel vzory a...
Exodus 36:1...řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručnostídůvtipem k vykonání veškeré potřebné práce na svatyni,...
1. Královská 5:9... Bůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostídůvtipem a dal mu tolik rozumu, jako je písku na břehu moře...
Daniel 5:11... Ten za dnů tvého otce prokázal jasnozřivostdůvtip a moudrost, jakou mívají bohové. Král Nabukadnezar,...
Daniel 5:12... totiž prokázal vzácného ducha, rozumnostdůvtip ve vykládání snů, odhalování tajemství a řešení...
Daniel 5:14...v tobě duch bohů a že jsi prokázal jasnozřivostdůvtip a vzácnou moudrost. Před chvílí ke mně přivedli...
Skutky 17:29... stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnostidůvtipu. Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |