Důvěrník

Hledám varianty 'důvěrník' [ důvěrníkem (2) důvěrník (2) ]. Nalezeny 4 verše.
2. Samuel 15:37...Po nich mi vzkážete, cokoli se dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do města, právě když do...
2. Samuel 16:16...byl s ním. Tehdy k Abšalomovi přišel i Davidův důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: " žije král! žije...
1. Královská 4:5...správcem; kněz Zábud, syn Nátanův, byl královým důvěrníkem; Achišar byl správcem paláce; Adoniram, syn...
1. Letopisů 27:33... Dalším královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj Arkijský. Po Achitofelovi nastoupil...

Slova obsahující důvěrník: důvěrník (2) důvěrníkem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |