Důvěřuje

Hledám varianty 'důvěřuje' [ důvěřuje (3) důvěřuj (2) důvěřoval (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 25:14...šťastně, jeho potomstvo zdědí zem. Hospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K...
Žalmy 41:10...nevstane!" Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu...
Přísloví 3:5...před zrakem lidí i před Bohem. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na...
Přísloví 14:15...své skutky a dobrý člověk za ty své. Prosťáček důvěřuje kdečemu, rozvážný člověk své kroky zvažuje. Moudrý...
Přísloví 31:11... mnohem vzácnější je nad perly! Manžel  důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Je na něj...
Ozeáš 12:7...Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj. Kramář v ruce falešná závaží, miluje podvody...
Skutky 27:11... ale i na našich životech!" Setník ale více důvěřoval kormidelníkovi a majiteli lodi než Pavlovým...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |