Důvěře

Hledám varianty 'důvěře' [ důvěře (2) důvěru (10) důvěrou (6) důvěra (3) ]. Nalezen 21 verš.
Soudců 9:26... se svými bratry a šechemští měšťané mu dali důvěru. Vyšli na vinice, sklízeli hrozny, šlapali je v lisu...
2. Královská 18:30...nemůže! Nenechte se od Ezechiáše navádětdůvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás...
Job 6:20...je hledají, výpravy ze Sáby v doufají, jejich důvěra je ale zamrzí - když k nim dorazí, čeká je zklamání....
Žalmy 4:6...a zmlkněte. séla Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají: "Kdo nám ...
Žalmy 84:13...zástupů, blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru! Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových...
Přísloví 3:29...proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic za nic, když ti neprovedl...
Přísloví 25:19...šíp. Jak vyražený zub, jak vykloubená noha je důvěra ve zrádce v těžký den. Obírat o šaty v chladný den,...
Izaiáš 36:15...vysvobodit! Nenechte se od Ezechiáše navádětdůvěře v Hospodina, když vám tvrdí: ‚Hospodin nás...
2. Korintským 3:4... ale na deskách lidských srdcí. A takovouto důvěru máme skrze Krista k Bohu: Ne že jsme sami o sobě...
2. Korintským 5:6...Ducha jako záruku! Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle,...
2. Korintským 5:8...totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána....
2. Korintským 8:22...mnohem horlivější, neboť k vám získal velikou důvěru. Pokud jde o Tita, je to můj společník a pomocník v...
Efeským 3:12...v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým...
Židům 3:6... A jeho dům jsme my, pokud si udržíme tu smělou důvěru a hrdou naději. Proto, jak říká Duch svatý: "Dnes,...
Židům 4:16... Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když...
Židům 10:35...trvalé bohatství. Nezahazujte proto svou smělou důvěru - vždyť bude bohatě odměněna! Potřebujete však...
Židům 13:6...a nikdy nenechám," takže můžeme vyznatdůvěrou: "Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi...
1. Jan 2:28...v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, přijde. Víte přece, že on...
1. Jan 3:21...nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, prosíme, neboť dodržujeme...
1. Jan 4:17...mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví,...
1. Jan 5:14...věděli, že máte věčný život. Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |