Důkazy

Hledám varianty 'důkazy' [ důkazy (6) důkazů (1) důkazem (1) důkaz (8) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 22:12...náhradu. Jestliže bylo rozsápáno, přinesou důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si někdo od...
Deuteronomium 22:15...panna", pak otec s matkou dívky přinesou důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány. Otec...
Deuteronomium 22:17...jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství dcery!" A rozestřou její roucho před...
Deuteronomium 22:20...bylo pravdivé, kdyby se u dívky nenašel důkaz panenství, ji vyvedou ke vchodu do domu jejího...
Job 6:25... Jak mohou zraňovat slova upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem řekl, mi chcete vytýkat?...
Job 34:23...před ním schovali. Bůh nemusí shromažďovat další důkazy, aby se k němu člověk na soud dostavil. Mocné...
Izaiáš 41:21... praví Hospodin. Král Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno se ...
Izaiáš 45:21...k bohu, který nespasí. Jen promluvte, předložte důkazy, můžete se spolu poradit! Kdo to odedávna...
Skutky 1:3... Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní...
Skutky 9:22...kněžím?" Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy. Když ...
Skutky 17:31... kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." A jakmile uslyšeli o...
2. Korintským 8:24...Podejte jim tedy před očima všech církví důkaz své lásky a oprávněnosti naší chlouby vámi. Je...
2. Korintským 12:12... s těmi veleapoštoly si v ničem nezadámDůkazů o mém apoštolství jste dostali dost. Vzpomeňte na...
2. Korintským 13:3...v hříchu, ani na nikoho jiného. Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není slabý -...
2. Tesalonickým 1:5...a souženích, která snášíte. To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za...
Židům 11:1...záchraně. Víra je podstata věcí, v něž doufámedůkaz skutečností, jež nevidíme. Díky naši předkové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |