Dštila

Hledám varianty 'dštila' [ dštít (1) dštila (2) dštil (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 19:24...do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina...
Soudců 5:4...pláně když kráčel jsi, země se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padala. Před Hospodinem se třásly hory...
Žalmy 68:9...když ses ubíral, séla zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinaji, před Bohem, ano, před Bohem, Bohem...
Ezechiel 38:22... průtrží mračen a kroupami jako kameny, budu dštít oheň a síru na něj a jeho šiky - na všechny ty národy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |