Dřinou

Hledám varianty 'dřinou' [ dřiny (3) dřinu (4) dřinou (3) dřině (1) dřina (5) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 5:29... neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin...
Genesis 31:42...propustil s prázdnou! Bůh ale viděl trápenídřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na...
Exodus 1:14...zotročovat. Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do...
Exodus 2:11...dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan bije jednoho Hebreje,...
Exodus 5:9...‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!"...
Exodus 6:9... ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli. Hospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil...
Deuteronomium 26:7... a Hospodin nás vyslyšel. Viděl naše utrpenídřinu a porobu a vyvedl nás z Egypta mocnou rukou a...
Žalmy 90:10...osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého...
Přísloví 5:10...odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího. Nakonec bolestí řvát budeš,...
Jeremiáš 51:58...popelem! Národy se namáhaly zbytečně, jejich dřina půjde do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš...
Abakuk 2:13...příkořím! Copak Hospodin zástupů neurčil, že dřina národů přijde do ohně, že se namáhají zbytečně? Celou...
2. Korintským 11:27...na moři, ohrožován mezi falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí! Vím, co je hlad,...
Galatským 4:11...a roky! Bojím se o vás, aby snad všechna moje dřina pro vás nebyla zbytečná. Bratři, prosím vás, buďte...
1. Tesalonickým 2:9...Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahudřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |