Dřevěný

Hledám varianty 'dřevěný' [ dřevěný (3) dřevěnou (1) dřevěném (1) dřevěné (4) dřevěná (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Leviticus 15:12...se trpící výtokem dotkl, musí být rozbita; každý dřevěný předmět musí být omyt vodou. Když bude ten muž od...
Numeri 35:18...vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že...
Deuteronomium 10:1...ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na...
1. Letopisů 29:2...pro bronzové, železo pro železné a dřevo pro dřevěné, onyx a jiné ozdobné a pestré kameny k obkládání,...
Nehemiáš 8:4...naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu zhotoveném. Vpravo od něj stál...
Izaiáš 10:15...tím, kdo ji zvedá, a hůl se chlubila, že není dřevěná! A proto Panovník, Hospodin zástupů, sešle na...
Izaiáš 45:20...z národů, spolu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, že se modlí k bohu, který nespasí. Jen...
Jeremiáš 27:2...Hospodina. Hospodin ke mně promluvil: "Vyrob si dřevěné jho s postroji a připevni si je na šíji. Potom...
Ezechiel 41:22...čtverhranné veřeje. Před svatyní stálo cosi jako dřevěný oltář. Byl 3 lokty vysoký, 2 lokty široký a 2 lokty...
Ezechiel 41:25...na stěnách. Na vnějším průčelí předsíně byla dřevěná římsa. Na bočních stěnách předsíně byla zužující se...
2. Timoteus 2:20...nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |