Dřívější

Hledám varianty 'dřívější' [ dřívějšími (1) dřívějším (1) dřívějších (3) dřívější (8) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 26:1... V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák...
Numeri 21:26...emorejského krále Sichona, který bojovaldřívějším králem Moábu a vzal mu všechnu jeho zem po...
Jozue 11:13...služebník Mojžíš. Z měst postavených na dřívějších sutinách ale Izrael nevypálil žádné kromě...
Job 42:11... Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho dřívější známí přišli za ním a hodovali s ním v jeho domě....
Žalmy 90:15...zpíváme do konce života! Naše radost trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v neštěstí....
Daniel 7:8...začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělaly místo. Na...
Ageus 2:3...vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte teď? Nepřipadá vám jako...
2. Korintským 12:21...neponížil, kdybych musel truchlit nad tolika dřívějšími hříšníky, kteří nečinili pokání z nečistoty,...
Galatským 1:23... osobně vůbec neznali. Slyšeli jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím...
Efeským 4:22...pravdu, která je v Ježíši, odhoďte svůj dřívější způsob života i to staré , které je zkažené a...
Židům 10:32...upadnout do rukou živého Boha! Rozpomeňte se na dřívější dny - kolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení...
Zjevení 2:5...Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokánídřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a...
Zjevení 2:19... i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel,...

Slova obsahující dřívější: dřívější (8) dřívějších (3) dřívějším (1) dřívějšími (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |