Dřív

Hledám varianty 'dřív' [ dřív ]. Nalezeno 20 veršù.
1. Královská 13:6... král přitáhl ruku k sobě a byla zase jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů,...
2. Královská 19:26...tráva zelená, jako plevel na střechách - uschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na ...
Job 42:10...ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho dřívější...
Žalmy 68:29...Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové...
Žalmy 90:2...všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovemDřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět,...
Žalmy 129:6...nenávist! jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste, usychá! Ženci se ani nedotknou,...
Přísloví 18:13...pád, slávu předchází pokora. Kdo odpovídá dřív, než vyslechne, hloupost projevuje k vlastní ostudě....
Kazatel 2:7...i ovcí, měl jsem jich víc než v Jeruzalémě kdo dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata hromady, poklady...
Kazatel 12:2...zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rádDřív než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd a...
Kazatel 12:6...krouží truchlící. Pamatuj na svého Stvořiteledřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa než se...
Izaiáš 1:26...ti soudce tak jako kdysi, budeš mít rádce jako dřív. A potom budeš znovu nazýváno: Město spravedlnosti,...
Izaiáš 37:27...tráva zelená, jako plevel na střechách - uschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na ...
Izaiáš 48:7... o nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a ne dřív, dodneška jsi o nich neslyšel, abys neřekl: "O tom ...
Izaiáš 66:7... který svým nepřátelům nese odplatu! Porodila dřív, než na ni přišly bolesti; dříve než zasténala,...
Pláč 5:21... se vrátíme! Obnov naše dny, jsou jako dřív! Anebo jsi nás zavrhl úplně? Rozhněval ses na nás...
Ezechiel 5:9...v tobě provedu, co jsem neprovedl nikdy dřív a neprovedu nikdy víc. Rodiče v tobě budou jíst...
Ezechiel 21:31...si turban, sejmi korunu! Nic nebude jako dřív: Ponížení budou povýšeni a povýšení sníženi. Trosky!...
Ezechiel 21:32... Trosky! Trosky! Způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřím....
Joel 2:23...na vás liják vydatný, podzimní i jarní, jako dřív. Tvá humna budou plná obilí, tvé lisy budou tonout ve...
Zachariáš 10:8...jsem je vykoupil; bude jich zase tolik jako dřív! Rozptýlil jsem je mezi národy, v dálce však na ...

Slova obsahující dřív: dřív (22) dříve (70) dřívější (8) dřívějších (3) dřívějším (1) dřívějšími (1) dřívějška (3) dříví (34) dřívím (2) nejdřív (3) nejdříve (30)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |