Dětství

Hledám varianty 'dětství' [ dětství (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Job 31:18...Od mého mládí u jak u otce vyrůstal, od svého dětství jsem vdovám pomáhal. Copak jsem přihlížel, jak...
Žalmy 129:1...Izraeli! Poutní píseň. Tolik týrali od dětství - jen řekni, Izraeli: Tolik týrali od dětství...
Žalmy 129:2...- jen řekni, Izraeli: Tolik týrali od dětství, nikdy ale nezmohli! Přes moje záda oráči orali...
Kazatel 11:10...a všechny potíže drž si od těla - vždyť dětství a mládí je marnost prchavá! Pamatuj na svého...
Marek 9:21...jeho otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Často s ním házel i do ohně a do vody...
2. Timoteus 3:15...že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |