Děsivá

Hledám varianty 'děsivá' [ děsivé (1) děsivá (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 15:12...hluboký spánek. Náhle jej sevřela hlubokáděsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že...
Exodus 10:22...ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden...
Izaiáš 8:22...Bohu. Pohlédne na zemi a hle - soužení a tmaděsivé černo a bezvýchodná temnota! Soužená země však...
Daniel 7:7...a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými...
Daniel 7:19...se lišila od všech ostatních: Byla strašnáděsivá, se železnými zuby a bronzovými drápy, hltala a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |