Děs

Hledám pøesnì 'děs'. Nalezeny 24 verše. Další varianty: děsu (3) děste (3) děsit (5) děsíš (4) děsíme (1) děsím (3) děsilo (1) děsili (1) děsila (2) děsil (5) děsí (17) děsem (4) děs (24)
Exodus 15:15...zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs, všichni obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach...
Deuteronomium 28:20...při vycházení. Hospodin na tebe pošle prokletíděs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš...
Job 4:14... přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří,...
Job 13:11...Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou slepená z popela, vaše odpovědi...
Job 18:20...nad jeho osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna, domov neznaboha...
Job 41:6...tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně...
Job 41:14...plamenem! Síly je plná jeho šíje a předchází ho děs. Svaly mu pevně drží na těle, tvrdé jak slitina -...
Žalmy 6:3...vysílen, uzdrav , Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho...
Žalmy 55:6...bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůzaděs svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít...
Izaiáš 18:2...lesklé pleti, k lidu široko daleko budícímu děs, k panovačnému národu podivné řeči, do země protkané...
Izaiáš 18:7...národ lesklé pleti, lid široko daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči ze země protkané řekami...
Jeremiáš 5:30...národ takový? Co se to v téhle zemi děje? HrůzaDěs! Proroci prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěst...
Jeremiáš 18:16...cestou neupravenou. Jejich země proto bude budit děs, navždy se nad bude syčet úžasem. Každý, kdo tudy...
Jeremiáš 19:8...ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne...
Jeremiáš 22:25...po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou...
Jeremiáš 25:9...okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncuji s...
Jeremiáš 25:18...a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děs, posměch a nadávky (jak je tomu dnes); faraona,...
Jeremiáš 29:18...království země. Budou vzbuzovat kletbyděs, posměch a nadávky u všech národů, kam jsem je...
Jeremiáš 44:22...páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde se dodnes nebydlí. To proto, že jste...
Jeremiáš 49:17... strhnu, praví Hospodin. Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi...
Jeremiáš 51:37...sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí...
Ezechiel 7:7... blíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj hněv, rozhořčení padne...
Ezechiel 7:25...a jejich svatyně budou znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za...
Ezechiel 26:18...se však chvěje celé pobřeží v den tvého zánikuděs jímá mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže, tak praví...

Slova obsahující děs: děs (24) děsem (4) děsí (17) děsil (5) děsila (2) děsili (1) děsilo (1) děsím (3) děsíme (1) děsíš (4) děsit (5) děsivá (4) děsivé (1) děsnou (1) děste (3) děsu (3) neděs (4) neděsí (1) neděsil (2) neděsili (1) neděsím (1) neděste (4) nevyděsí (4) nezděsí (2) úděsní (1) úděsnost (1) vyděs (1) vyděsí (4) vyděsil (1) vyděsila (2) vyděsili (7) vyděsilo (1) vyděsím (2) vyděsit (1) zděsí (3) zděsil (3) zděsila (1) zděsili (1) zděsím (1) zděste (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |