Děsí

Hledám pøesnì 'děsí'. Nalezeno 17 veršù. Další varianty: děste (3) děsit (5) děsíš (4) děsíme (1) děsím (3) děsilo (1) děsili (1) děsila (2) děsil (5) děsí (17) děs (24)
1. Samuel 16:15...Hospodina. Saulovi služebníci mu řekli: "To  děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým...
Job 15:21...po všechny své dny, roky tyrana jsou spočtenyDěsí se toho, co mu v uších zní, když klid, napadá ho...
Job 15:24...ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok. To proto, že...
Job 17:8...mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!'...
Job 18:11...smyčka, na stezce na něj čeká léčka. Odevšad ho děsí hrůzy, lepí se mu na paty. Hladoví po něm pohroma,...
Job 22:10... To proto nyní obkličují osidla a náhle  děsí pohroma, proto je kolem tebe neprůhledná tma a...
Job 26:11...světla s temnotou. Nebeské pilíře třesou seděsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišil,...
Job 33:16... tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše...
Job 37:1...proti bezpráví! Při tom pomyšlení se srdce děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si...
Žalmy 6:11...přijímá modlitby! Jen se stydí a se děsí, všichni odpůrci ustoupí, jsou zahanbeni ve...
Žalmy 76:13...přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův...
Žalmy 83:18... aby hledali. Na věčné časy se stydíděsí, samou hanbou zmírají. Tak aby poznali, že ty...
Žalmy 104:29...sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojnostíDěsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim...
Izaiáš 21:3... Skličuje to, co slyším, to, co vidím,  děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy....
Izaiáš 33:14... blízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo z nás obstojí před...
Jeremiáš 10:2...způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané. To, čím se řídí národy,...
Jeremiáš 17:18...a mně se hanba vyhýbá. jsou to oni, kdo se děsí, a neděsím se . Jen na přiveď ten zlý den,...

Slova obsahující děsí: děsí (17) děsím (3) děsíme (1) děsíš (4) neděsí (1) neděsím (1) nevyděsí (4) nezděsí (2) vyděsí (4) vyděsím (2) zděsí (3) zděsím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |