Dělit

Hledám varianty 'dělit' [ dělte (1) dělit (3) dělili (1) dělil (1) dělí (13) děl (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Soudců 5:30...opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro každého hrdinu! Barevné látky -...
1. Samuel 20:3...jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti  dělí jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe,...
Nehemiáš 8:10...Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věcidělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek...
Nehemiáš 8:12... netrapte se." A tak šli všichni jíst a pítdělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože...
Job 40:19...jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu...
Žalmy 22:19...spočítat! Dívají se na , zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodine,...
Přísloví 16:19...je sdílet porobu s pokornými nežli se s pyšnými dělit o kořist. Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo...
Přísloví 22:9... Požehaný je ten, kdo je štědrý; i o chleba se dělí s chudákem. Vyžeň drzouna a zmizí rozepře - konec...
Kazatel 5:8...vyšší a ještě vyšší jsou nad nimi. Úrodu země si dělí všichni, na poli přece vydělá i král. Kdo miluje...
Izaiáš 9:2...při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehající...
Izaiáš 53:12...mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se...
Ezechiel 18:7... co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu nepatřídělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, nepůjčuje...
Ezechiel 18:16...do zástavy, nepřivlastňuje si, co mu nepatřídělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, vyhýbá se...
Ezechiel 37:22...král. to nebudou dva národy, se nebudou dělit na dvě království. se nebudou poskvrňovat svými...
Daniel 4:12... Nebeská rosa jej napájí a o pastvu se dělí se zvěří. Lidský rozum jej opustí a dostane rozum...
Daniel 4:20...k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká:...
Micheáš 2:4...majetek! Ach, on mi bere, co je , naše pole dělí mezi proradné!'" A tak vám nikdo nevyměří podíl v...
Skutky 2:46...svorně v chrámu a ve svých domech lámali chlébdělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili...
Galatským 6:6...vlastní náklad. Kdo je vyučován Slovu, se dělí o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte se, Boha nikdo...
1. Timoteus 6:18... bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědřídělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro...

Slova obsahující dělit: dělit (3) oddělit (1) podělit (3) rozdělit (1) sdělit (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |