Dělil

Hledám varianty 'dělil' [ dělte (1) dělit (3) dělili (1) dělil (1) dělí (13) děl (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Soudců 5:30...opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro každého hrdinu! Barevné látky -...
1. Samuel 20:3...jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti  dělí jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe,...
Nehemiáš 8:10...Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věcidělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek...
Nehemiáš 8:12... netrapte se." A tak šli všichni jíst a pítdělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože...
Job 40:19...jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu...
Žalmy 22:19...spočítat! Dívají se na , zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodine,...
Přísloví 16:19...je sdílet porobu s pokornými nežli se s pyšnými dělit o kořist. Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo...
Přísloví 22:9... Požehaný je ten, kdo je štědrý; i o chleba se dělí s chudákem. Vyžeň drzouna a zmizí rozepře - konec...
Kazatel 5:8...vyšší a ještě vyšší jsou nad nimi. Úrodu země si dělí všichni, na poli přece vydělá i král. Kdo miluje...
Izaiáš 9:2...při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehající...
Izaiáš 53:12...mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se...
Ezechiel 18:7... co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu nepatřídělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, nepůjčuje...
Ezechiel 18:16...do zástavy, nepřivlastňuje si, co mu nepatřídělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, vyhýbá se...
Ezechiel 37:22...král. to nebudou dva národy, se nebudou dělit na dvě království. se nebudou poskvrňovat svými...
Daniel 4:12... Nebeská rosa jej napájí a o pastvu se dělí se zvěří. Lidský rozum jej opustí a dostane rozum...
Daniel 4:20...k nebi, a tvá vláda sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká:...
Micheáš 2:4...majetek! Ach, on mi bere, co je , naše pole dělí mezi proradné!'" A tak vám nikdo nevyměří podíl v...
Skutky 2:46...svorně v chrámu a ve svých domech lámali chlébdělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili...
Galatským 6:6...vlastní náklad. Kdo je vyučován Slovu, se dělí o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte se, Boha nikdo...
1. Timoteus 6:18... bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědřídělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro...

Slova obsahující dělil: dělil (1) dělili (1) nepřidělil (1) nesdělil (1) oddělil (19) oddělili (2) podělil (4) přidělil (14) přidělili (5) rozdělil (27) rozdělili (9) rozdělilo (2) rozdělily (5) sdělil (1) sdělili (3) udělil (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |