Děkovný

Hledám varianty 'děkovný' [ děkovnými (1) děkovný (2) děkovné (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Letopisů 29:31... Přistupujte do Hospodinova chrámu s pokojnýmiděkovnými oběťmi." Shromáždění tedy přineslo dary k obětním...
2. Letopisů 33:16...Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojnéděkovné oběti a vyzval Judu, slouží Hospodinu, Bohu...
Nehemiáš 12:31...jsem vyvedl na hradby a postavil dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné...
Nehemiáš 12:38...Davidova paláce a na východ k Vodní bráně. Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i s...
Nehemiáš 12:40...Ovčí bráně. Zastavili jsme u Strážní brány. Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také a...
Žalmy 100:1...svatosti: "Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!"  Děkovný žalm. Jásej Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu...

Slova obsahující děkovný: děkovný (2) děkovnými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |