Dědičné

Hledám varianty 'dědičné' [ dědičným (2) dědičný (3) dědičnému (1) dědičném (2) dědičného (3) dědičné (14) ]. Nalezeno 25 veršù.
Leviticus 25:46... Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale vlastnit jako otroky,...
Leviticus 27:16...bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího osevu:...
Leviticus 27:22...však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz výši určené ceny do...
Leviticus 27:24...tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek. Všechny určené ceny budou v šekelech...
Leviticus 27:28...Hospodinu - člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit....
Numeri 26:53...k Mojžíšovi: je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob. Většímu rodu...
Numeri 27:4...z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho otce." Mojžíš tedy...
Numeri 27:7...dcery mluví správně. Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otce; dědictví...
Numeri 32:32...před Hospodinem do země Kanaán a získáme dědičné vlastnictví v Zajordání." Mojžíš tedy Gádovým a...
Numeri 33:54...dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte...
Numeri 35:2...k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také pastviny...
Numeri 35:8...pokolení levitům část měst, odpovídající jeho dědičnému území." Hospodin promluvil k...
Numeri 36:2... aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo rovněž od Hospodina...
Numeri 36:3...kmene, do něhož se vdají. Tak by z našeho dědičného losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane...
Jozue 13:6... Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto...
Jozue 24:30... Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-serachu v Efraimských horách...
Soudců 2:9...ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresu v Efraimských horách...
Soudců 18:1... doby mezi izraelskými kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali...
1. Letopisů 16:18...pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli...
Žalmy 105:11...pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli...
Ezechiel 45:1...ze zvěře." " si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé...
Ezechiel 46:16...to patřit i jeho potomkům a zůstane jim to jako dědičné vlastnictví. Když ale ze svého dědictví obdaruje...
Ezechiel 46:18...- musí to zůstat jim. Vládce nesmí brát nicdědičného podílu lidu, nesmí je vytlačovat z jejich...
Ezechiel 47:22...mezi izraelské kmeny. Rozdělíte si ji na dědičné podíly pro sebe i pro přistěhovalce žijící mezi...
Abdiáš 1:17...hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpět svůj dědičný majetek. Dům Jákobův pak bude ohněm a Josefův dům...

Slova obsahující dědičné: dědičné (14) dědičného (3) dědičném (2) dědičnému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |