Dýmat

Hledám varianty 'dýmat' [ dýmat (37) dýmali (1) dýmají (2) ]. Nalezeno 40 veršù.
Exodus 29:13...ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však...
Exodus 29:18...ostatním dílům a hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu, příjemná...
Exodus 29:25... Potom to přijmeš z jejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo...
Leviticus 1:9...nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť...
Leviticus 1:13... Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně...
Leviticus 1:15...k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře....
Leviticus 1:17...křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná...
Leviticus 2:2...a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu...
Leviticus 2:9...k oltáři, odejme z památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu...
Leviticus 2:11...Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas ani med....
Leviticus 2:16...drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." ...
Leviticus 3:5...spolu s ledvinami. Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví,...
Leviticus 3:11...odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu....
Leviticus 3:16...odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou...
Leviticus 4:10...dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek býčka - jeho...
Leviticus 4:19... Potom z něj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně tak, jak se...
Leviticus 4:26...krve vylije k patě oltáře. Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz...
Leviticus 4:31...se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj...
Leviticus 4:35...odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj...
Leviticus 5:12...z vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť...
Leviticus 6:5... na něm narovná zápalnou oběť a na něm nechá dýmat tuk pokojných obětí. na oltáři stále plane oheň,...
Leviticus 6:8...je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho...
Leviticus 7:5...bude odňat spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť...
Leviticus 7:31...aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům....
Leviticus 8:16...lalok, obě ledviny i jejich tuk a nechal to dýmat na oltáři. Samotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly...
Leviticus 8:20...na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři. Jeho vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a...
Leviticus 8:21...a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící zápalná oběť, byla...
Leviticus 8:28...Potom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to příjemně...
Leviticus 9:10... ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a...
Leviticus 9:13...oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltář. Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat...
Leviticus 9:14...na oltář. Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval dar...
Leviticus 9:17...přinést moučnou oběť, vzal z hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti. Potom zabil býka...
Leviticus 9:20...Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním...
Leviticus 16:25...za sebe i za lid. Tuk oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si...
Leviticus 17:6...oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Nebudou již...
Numeri 5:26...moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu vodu. Pokud se...
Numeri 18:17... Jejich krví pokropíš oltář a jejich tuk necháš dýmat jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu....
1. Letopisů 23:13... aby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby dýmali před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu...
Žalmy 104:32...raduje! Pod jeho pohledem země třese se, hory dýmají pod jeho dotykem! Zpívat budu Hospodinu celý život...
Žalmy 144:5... Hospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor,  dýmají! Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli své šípy,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |