Díra

Hledám varianty 'díra' [ díru (1) dírou (1) díra (2) děrách (2) děr (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 14:11...si řekli: "Podívejme, Hebrejové lezouděr, do kterých se schovali." Muži z hlídky pak na...
Job 30:6...za zloději. Ve strmých roklích bydlet musejí, v děrách do země a v jeskyních. Hýkají jako osli ve křoví,...
Izaiáš 2:19...vymizí. Lidé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným...
Izaiáš 11:8...slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte. žádná zloba...
Izaiáš 42:22...je ale oloupený, ožebračený lid, všichni jsouděrách spoutaní, všichni uvěznění v žalářích. Stali se...
Ezechiel 8:7... ke vchodu do nádvoří. A hle - spatřil jsem díru ve zdi. "Synu člověčí," řekl mi, "prokopej tu zeď."...
Micheáš 7:17...nějaký zeměplaz! lezou s chvěním ze svých děr k Hospodinu, našemu Bohu, s děsem, z tebe mají...
Matouš 9:16...nové látky. Taková výplň odtrhne i kus rouchadíra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých...
Marek 2:21... Jinak se ta nová výplň od starého utrhnedíra bude ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých...

Slova obsahující díra: díra (2) odírají (2) odíral (2) odírat (2) vydírají (2) vydírat (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |