Díkůvzdání

Hledám varianty 'díkůvzdání' [ díkůvzdáním (2) díkůvzdání (7) ]. Nalezeno 9 veršù.
Leviticus 7:12...z vděčnosti, spolu s přinese jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky zadělané olejem, nekvašené...
Leviticus 7:13...mouky zadělané olejem. Se svou pokojnou obětí díkůvzdání přinese darem kromě bochánků také kvašený...
Leviticus 7:15...oltář krví pokojné oběti. Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj...
Leviticus 22:29...mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdání, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je...
1. Letopisů 16:4...sloužit před Hospodinovou truhlou uctívánímdíkůvzdáním a chvalozpěvy Hospodinu, Bohu Izraele. Vedl je...
Nehemiáš 12:46... totiž byli ustanoveni vedoucí zpěváků, chvaldíkůvzdání Bohu.) Všechen Izrael tedy za dnů Zerubábela a...
Izaiáš 51:3...obrátí. Znovu tam bude radost a veselí, zpěvdíkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lide, poslouchej,...
1. Timoteus 2:1... aby se konaly prosby, modlitby, přímluvydíkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko...
1. Timoteus 4:4... co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímádíkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to Božím...

Slova obsahující díkůvzdání: díkůvzdání (7) díkůvzdáním (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |