Délka

Hledám varianty 'délka' [ délky (1) délku (15) délka (5) délce (9) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 27:1...oltář z akáciového dřeva. pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho...
Exodus 27:9...bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentudélce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této...
Exodus 27:11...platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami...
Exodus 30:2...k pálení kadidla. je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku dva lokte a z něj...
Exodus 37:25...z akáciového dřeva. Byl čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku měl dva lokte a...
Exodus 38:1...oltář pro zápalné oběti. Měl pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho...
Exodus 38:9...nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentudélce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této...
Exodus 38:11... Rovněž na severní straně byly zástěnydélce 100 loket; jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami...
Exodus 38:12...byly stříbrné. Na západní straně byly zástěnydélce 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami, sloupové...
Deuteronomium 30:20...přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj životdélka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin...
1. Královská 6:5...svatyni, vybudoval přístavbu, která měla po celé délce postranní komory. Její spodní patro bylo široké 5...
2. Letopisů 3:3...položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku a 20 loktů na šířku (měřeno podle staré míry). Před...
2. Letopisů 3:8...místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na délku a 20 loktů na šířku. Potáhl ji šesti sty talenty...
2. Letopisů 3:11...a i je pokryl zlatem. Křídla cherubů měřila na délku celkem 20 loktů. První cherub se jedním pětiloktovým...
Job 38:21...jejich domova? Dávno ses narodil, jistě to znášdélka tvého života je nesmírná! Dostal ses do sněžných...
Ezechiel 31:5...větví stále víc a víc, jeho ratolesti rostly do délky, dík množství vláhy košatil. Všichni ptáci hnízdili v...
Ezechiel 40:18...místností. Dláždění přiléhalo k branám po celé délce jejich boků. To bylo dolní dláždění. Pak změřil...
Ezechiel 40:20...loktů. Tolik východ; nyní k severu. Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři...
Ezechiel 42:7...zeď. Táhla se podél těchto místnostídélce 50 loktů, a protože místnosti na vnějším nádvoří měly...
Ezechiel 42:8...protože místnosti na vnějším nádvoří měly rovněž délku 50 loktů, dohromady to bylo 100 loktů podél celé...
Ezechiel 42:11...jako u budovy na severní straně. Měly stejnou délku i šířku a stejné uspořádání všech vchodů a východů....
Ezechiel 42:20...celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí, která oddělovala...
Ezechiel 45:1...ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto územídélce 25 000 loktů a šířce 20 000 loktů bude svaté. (Z něj...
Ezechiel 45:7...a od jejich východního okraje na východ. Po délce bude od západní hranice po východní sousedit vždy...
Ezechiel 48:8...jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se potáhne stejně jako ostatní od východu na západ...
Ezechiel 48:13...široký. Celkem to tedy bude 25 000 loktů na délku a 20 000 loktů na šířku. Nic z této prvotiny země se...
Ezechiel 48:18...města se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na východ a 10 000 loktů na západ. Jeho...
Efeským 3:18...všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířkadélka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující...
Zjevení 21:16...hradbu. (Město je rozloženo do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka.) Změřil tedy město tou tyčí a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |