Dávka

Hledám varianty 'dávka' [ dávky (13) dávku (2) dávka (3) dávek (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 47:22... neboť kněží od faraona pobírali stanovené dávky a z těch dávek od faraona žili. Proto své pozemky...
2. Samuel 8:2...se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova,...
2. Samuel 8:6...se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se...
1. Královská 5:2...dary a sloužili mu po celý jeho život. Denní dávka potravin pro Šalomounův dvůr představovala: 30 korů...
2. Královská 17:3... Hošea byl totiž jeho vazalem a odváděl mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal...
1. Letopisů 18:2...se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby...
1. Letopisů 18:6...se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se...
Ezdráš 4:13...a jeho hradby dokončeny, přestanou odvádět dávky, daně i poplatky, čímž způsobí škodu královské...
Ezdráš 4:20...panovali po celém kraji za Eufratem a vybírali dávky, daně i poplatky. Proto vydejte pokyn k zastavení...
Ezdráš 7:24...služebníků Božího domu nejste oprávněni vybírat dávky, daně ani poplatky. Ty, Ezdráši, podle moudrosti,...
Nehemiáš 5:14... jsem se svými bratry nepobíral místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu...
Nehemiáš 5:15...přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno. Také jejich...
Nehemiáš 5:18... Přesto jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože lid tížily jiné povinnosti. Pamatuj na ,...
Nehemiáš 10:35...Izraele a na veškeré dílo při domě našeho BohaDávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem....
Nehemiáš 13:31... každému jeho úkol. Určil jsem také pravidelné dávky dřeva a prvotin. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. ...
Ezechiel 45:13... vám vydá za hřivnu. Toto bude vaše obětní dávka: šestina efy z každého chomeru pšenice a šestina efy...
Ezechiel 45:14...efy z každého chomeru ječmene. Předepsaná dávka oleje (měřeno batem) bude desetina batu z každého...
Ezechiel 45:16...Hospodin. Všechen lid země bude tuto obětní dávku odevzdávat vládci. Vládce pak bude dodávat zápalné i...

Slova obsahující dávka: dávka (3) nadávka (1) nadávkami (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |