Dálkách

Hledám varianty 'dálkách' [ dálky (10) dálku (2) dálkami (1) dálkách (2) dálek (2) dálce (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 22:4...dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místodálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem....
2. Samuel 13:34...uprchl. Když se mladík na stráži rozhlédl do dálky, spatřil, jak od západu z horského úbočí přichází...
2. Královská 19:25...všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávna!...
2. Královská 20:14...říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém...
Job 36:3...ti, co lze v Boží prospěch ještě říct. Z veliké dálky přináším poznání, svého Stvořitele tu obhájím. ...
Job 39:24...a šavle se blýskají. Chvěje se vzrušením, hltá dálky, když zazní polnice, nic ho nezdrží. Při každém...
Job 39:29...je. Odtud se rozhlíží za pokrmem, očima hledí do dálek. Jeho mláďata chtějí hltat krev; kde jsou mrtvoly,...
Píseň 3:6...dým? Prodchnutá myrhou a kořením, celičká voní dálkami. Hle, jeho lože, lože Šalomounovo! Šedesát hrdinů...
Izaiáš 37:26...všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávna!...
Izaiáš 39:3...říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém...
Izaiáš 49:12... stezky budou zpevněny. Hle - přicházejídálky, od severu jedni, od západu další a jiní z asuánské...
Izaiáš 57:9...Molochem chodila, byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi své posly vyslala, sestoupila jsi do pekla....
Izaiáš 60:9...a mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé synydálky přivezly a jejich stříbro i zlato s nimi, kvůli jménu...
Zachariáš 10:9...jako dřív! Rozptýlil jsem je mezi národy, v  dálce však na znovu pomyslí; přežijí i se svými dětmi a...
Marek 5:6...na horách, křičel a tloukl se kamením. Jakmiledálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před ním na kolena....
Marek 8:25...vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho pak poslal domů se slovy: "Do vesnice ale...
Lukáš 15:20...se ke svému otci. Otec ho spatřil z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a...
Lukáš 16:23... Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřildálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,'...
2. Korintským 10:1...se prý k vám tváří v tvář chovám poníženě, aledálky si na vás troufám: Nenuťte , prosím, abych vás, ...
2. Korintským 10:11... Kdo to říká, si uvědomí, že jací jsme na dálku ve svých dopisech, takoví budeme i v činech, k vám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |