Crčela

Hledám varianty 'crčela' [ crčet (2) crčela (1) ]. Nalezeny 3 verše.
1. Královská 18:28...svého zvyku se bodali noži a oštěpy, z nich crčela krev. Minulo poledne a oni stále pokračovali ve svém...
Izaiáš 63:6...jsem je opojil, jejich krev jsem nechal crčet na zemi. Hospodinovu lásku připomínat chci a činy, za...
Ezechiel 21:37... Staneš se potravou pro plameny, tvá krev bude crčet po zemi, nezůstane po tobě ani památky! To říkám ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |