Courám

Hledám varianty 'courám' [ coury (4) courou (1) couro (1) courám (1) coura (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 23:19...a mezi syny Izraele žádný prostitut. Odměnu  coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina,...
Jeremiáš 2:33...Jak jsi šikovná v honbě za milováním! I nejhorší coury teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých,...
Jeremiáš 3:3...nepřišel ani jarní déšť, byla jsi zatvrzelá jako coura, odmítala ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče,...
Ezechiel 16:30...Panovník Hospodin. Co všechno to jako nestydatá coura provádíš! Rozbalila sis stánek na každém rohu a na...
Ezechiel 16:31...každém plácku sis pořídila svatyňku. Narozdíl od coury si ale za to nechceš nechat zaplatit. Nevěrnice!...
Ezechiel 16:33...Místo svého manžela k sobě bereš cizí! Všem courám se za to platí, ale svým milencům platíš ty -...
Ezechiel 16:34...celého okolí! Ve svém smilstvu se tedy lišíš od coury. Lišíš se tím, že o tvé služby nikdo nestojí, a tak...
Ezechiel 16:35... ale ty jim. Proto slyš slovo Hospodinovo, ty couro! Tak praví Panovník Hospodin: Protože ses celá...
Ezechiel 23:44...budou souložit ještě teď? Souložili s jakocourou. Tak souložili s těmi zvrhlicemi Oholou a Oholíbou....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |