Cožpak

Hledám varianty 'cožpak' [ cožpak ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 18:23...zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl: "Cožpak smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v...
Genesis 18:25...byl spravedlivý jako ničemný - to bys neudělalCožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to...
Genesis 20:4...s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Panecožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl:...
Genesis 20:5...řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidiCožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece...
Genesis 41:38...líbil. Farao to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?"...
Numeri 22:37...arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma slovy: "Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že...
Numeri 23:12... ty jen žehnáš a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží...
Soudců 10:12... Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste ale...
1. Samuel 2:27...přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví HospodinCožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli...
2. Královská 18:25...se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíccožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina? To...
Žalmy 44:22... jak bychom k cizímu bohu ruce zvedaliCožpak by na to znalec tajemství srdce, cožpak by na to Bůh...
Žalmy 50:13...hladověl - mně patří svět i všechno v němCožpak se živím masem hovězím, cožpak ho krví kozlů...
Izaiáš 36:10...se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A navíccožpak jsem vytáhl tuto zemi zničit bez Hospodina? To...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |