Cizoložství

Hledám varianty 'cizoložství' [ cizoložství (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jeremiáš 3:8... že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový list. Její sestra,...
Jeremiáš 13:27... přes obličej, se ukáže tvá hanba, tvé cizoložství, tvůj chtíč i tvé zvrhlé smilnění. Viděl jsem...
Ozeáš 2:4...jejím manželem! očistí svou tvář od smilstvacizoložství mezi prsy nechová - jinak ji svléknu donaha,...
Matouš 5:32...manželku (kromě případu smilstva), přivádí jicizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží....
Matouš 15:19...srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždycizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky....
Marek 7:22...zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždycizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost,...
Jan 8:3...a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: "Mistře,...
2. Petr 2:14...na nich hýří ve svých rozmarech. S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu, se srdcem vycvičeným...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |