Cizoložník

Hledám varianty 'cizoložník' [ cizoložníky (3) cizoložník (1) cizoložníci (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 20:10...s manželkou svého bližního, musí zemřít - jak cizoložník, tak cizoložnice. Kdokoli by spal s manželkou...
Žalmy 50:18...zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil! Svá ústa poskytuješ slovům zlým,...
Jeremiáš 9:1...lid a odejít od nich pryč; vždyť jsou to samí cizoložníci, je to shromáždění nevěrných! "Ohýbají své...
Ozeáš 7:4...zločiny a velmože svou lží. Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené peci podobní, ve které pekař ani...
Malachiáš 3:5...tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čarodějecizoložníky, křivopřísežníky, utlačovatele nádeníků, vdov a...
Lukáš 18:11...jako ostatní lidé, vydřiduchové, nespravedlivícizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se...
1. Korintským 6:9...království? Nepleťte se: Smilníci, modlářicizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci...
Židům 13:4...lože je bez poskvrny, vždyť smilníkycizoložníky čeká Boží soud. Veďte nezištný život a buďte...

Slova obsahující cizoložník: cizoložník (1) cizoložníky (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |