Cihlami

Hledám varianty 'cihlami' [ cihly (5) cihlu (3) cihlami (1) cihlách (1) cihla (1) cihel (4) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 11:3...na . Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a...
Exodus 1:14... Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší dřiny je...
Exodus 5:7...a dozorcům lidu: "Nedávejte jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat sami!...
Exodus 5:8...sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim neslevujte, vždyť...
Exodus 5:14...včera ani dnes nevyrobili stanovené množství cihel jako dříve?!" Izraelští předáci tedy přišli a úpěli k...
Exodus 5:16...slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině...
Exodus 5:18...se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli...
Exodus 5:19...říkat: " z vašich denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří...
Jozue 7:21...plášť, dvě stě šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze padesát šekelů. Zatoužil jsem po tom a vzal...
Jozue 7:24... syna Zerachova, i to stříbro, plášť a zlatou cihlu a také jeho syny a dcery i jeho skot, osly, ovce a...
Izaiáš 9:9...ve své nadutosti se zpupným srdcem říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme stavět z kamení! Plané...
Izaiáš 65:3...tvář, když obětují v zahradách, kadidlo pálí na cihlách, vysedávají při hrobkách, kde v noci drží stráž a...
Ezechiel 4:1...to banda vzbouřenců." "Synu člověčí, vezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém....
Nahum 3:14...Šlapej hlínu, mačkej jíl, chop se formy na cihly! Stejně tam ale zhltnou plameny a meč vyhladí;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |