Chytal

Hledám varianty 'chytal' [ chytali (2) chytal (1) chytají (1) chytá (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Letopisů 29:22...Hospodinově oltáři. Poráželi tedy býčky a kněží chytali jejich krev a kropili s oltář. Když poráželi...
Job 5:13...prohnaných, aby neuspěli se svou chytrostí. On chytá chytráky v jejich vychytralosti, záměry zvrácených on...
Jeremiáš 16:16... Hle, pošlu mnoho rybářů, praví Hospodin, aby je chytali jako ryby. Potom zas pošlu mnoho lovců, aby je...
Ozeáš 12:4...jednání, za jeho skutky mu odplatí! v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil...
Abakuk 1:15...ale všechny loví udicí, tahají čeřenemchytají do sítí. Proto se radují a jásají, proto své síti...
1. Korintským 3:19...je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: "On chytá chytráky v jejich vychytralosti." A jinde: "Hospodin...

Slova obsahující chytal: chytal (1) chytali (2) pochytal (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |