Chvilce

Hledám varianty 'chvilce' [ chvilku (13) chvilka (1) chvilce (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Růt 2:7...Co přišla, je na nohou, od rána doteď, jen na chvilku si odpočala." Boáz tedy Rút oslovil: "Poslyš, dcero...
Job 10:20...jen pár dnů? Nech být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu odejdu do země příšeří a...
Přísloví 6:10...polehávat, kdy se konečně ze snu probudíšChvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce...
Přísloví 24:33...si vzal k srdci, z onoho pohledu jsem se poučilChvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce...
Izaiáš 54:7... říká tvůj Bůh. Opustil jsem na kratičkou chvilku, v nesmírném slitování však přivinu. Když na...
Izaiáš 54:8...nesmírném slitování však přivinu. Když na chvilku zloba přemohla, skryl jsem před tebou svoji tvář,...
Marek 6:31...zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo...
Lukáš 22:58...to ale zapřel: " ho neznám, ženo!" Po chvilce si ho všiml jiný a řekl: "Ty jsi také jeden z nich...
Jan 16:21...žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene...
2. Korintským 4:17...den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno...
Jakub 4:14...co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |