Chvalozpěvy

Hledám varianty 'chvalozpěvy' [ chvalozpěvy (3) chvalozpěvech (1) chvalozpěv (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Letopisů 16:4...Hospodinovou truhlou uctíváním, díkůvzdánímchvalozpěvy Hospodinu, Bohu Izraele. Vedl je Asaf a za ním...
Žalmy 33:1...se, spravedliví, v Hospodinu, upřímným sluší chvalozpěv! Oslavujte Hospodina na citeru, na desetistrunné...
Žalmy 40:4... kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseňchvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho mít v...
Žalmy 145:1...zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin!  Chvalozpěv Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé...
Izaiáš 24:16...Izraelova, zní na mořských pobřežích. Slyšíme chvalozpěv z nejzazších krajů: "Sláva Spravedlivému!" ...
Jeremiáš 30:19... a palác bude tam, kde být. Rozezní se odtud chvalozpěvy, zas bude slyšet hlas veselí. Rozmnožím je, aby...
Efeským 5:19...Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmechchvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a...
Koloským 3:16... S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmychvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli děláte, ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |