Chutnal

Hledám varianty 'chutnal' [ chutnala (1) chutnal (2) chutnají (1) chutná (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 25:28...se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou,...
Exodus 16:31...nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal...
Job 20:12... do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo chutná v ústech sladce, i když je chová pod jazykem, i když...
Žalmy 119:103...se, vždyť ty sám jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z...
Jeremiáš 2:19... vytrestá. Poznáš a uvidíš, jak zle a trpce chutná, žes opustila Hospodina, svého Boha, a bázeň přede...
Jeremiáš 48:11...nepřelil, nemusel odejít do vyhnanství. A proto chutná tak jako vždy, jeho vůně se nemění. Hle, přicházejí...
Ezechiel 3:3...jím břicho." Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce jako med. "Synu člověčí," řekl mi, "jdi teď...

Slova obsahující chutnal: chutnal (2) chutnala (1) ochutnal (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |