Chudobě

Hledám varianty 'chudobě' [ chudobu (3) chudobou (1) chudobě (4) chudoba (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Přísloví 11:24...a ještě bohatne, jiný škudlí běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje...
Přísloví 14:23...práce vždy vede k zisku, řečnění však jenomchudobě. Korunou moudrých je jejich bohatství, tupost...
Přísloví 21:5...vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá...
Přísloví 22:16...chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončíchudobě. Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce...
Přísloví 28:22... Lakomec štve se za majetkem, neví, že skončíchudobě. Kdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše než jazyk,...
Přísloví 30:8...slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem tak, jak potřebuji, abych ...
2. Korintským 8:2...soužením, jejich překypující radost a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrost. Mohu dosvědčit, že z...
2. Korintským 8:9...- kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Řeknu vám, co by podle mého názoru bylo...
Zjevení 2:9... který byl mrtvý a ožil: Znám tvé souženíchudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |