Chuť

Hledám varianty 'chuť' [ chutí (7) chuti (4) chuť (9) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 27:4...pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchala, když...
Genesis 27:19... posaď se a jez z mého úlovku, abys mi protochutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že...
Genesis 27:25...mi, se najím z úlovku svého syna, abych tichutí požehnal." A tak mu podal pokrm a on jedl; přinesl mu...
Genesis 27:31...otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi protochutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?"...
Numeri 11:8... vařili v hrnci nebo z pekli chlebové plackyChuť měla šťavnatou jako čerstvý olej. Když na tábor v noci...
Deuteronomium 12:20..."Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš...
Deuteronomium 12:21...přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se gazela či jelen; smí...
Deuteronomium 14:26... Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo nebo cokoli budeš chtít....
Deuteronomium 23:25...vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby....
Job 6:6...se mdlé jídlo bez soli? Copak nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi z duše protiví, z takového jídla...
Žalmy 78:18...Pokoušeli Boha v srdcích svých, podle své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh...
Přísloví 23:2...si uvědom, co se ti nabízí. Neukrotíš-li svoji chuť, sám si do krku vrazíš nůž. Po jeho lahůdkách nedychti...
Kazatel 8:11...nejsou trestány rychle, proto lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrát, žije...
Kazatel 12:5...květem, příliš těžká je i kobylka a všechna chuť se ztratila. Člověk odchází do věčného domu, ulicí...
Ezechiel 25:6...Protože jsi tleskal a dupal a s takovou chutí se zlomyslně radoval nad izraelskou zemí, proto teď...
Ezechiel 25:15...Protože se Filištíni tolik mstili, protože sechutí zlomyslně mstili a s odvěkou nenávistí hubili, proto...
Matouš 5:13...vámi. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude k ničemu, jen se vyhodí...
Lukáš 14:34... Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do hnoje;...
2. Timoteus 4:3...zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch....

Slova obsahující chuť: chuť (9) ochuť (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |