Chlubení

Hledám varianty 'chlubení' [ chlubení (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Izaiáš 16:6...nezměrné, o jeho pýše, zpupnosti a zlobě - jeho chlubení je však falešné! Proto Moáb kvílí nad Moábem,...
Jeremiáš 48:30...naduté. Znám, praví Hospodin, jeho vztek; jeho chlubení je však falešné - na nic se nezmůže! A proto...
1. Korintským 5:6...těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den. Vaše chlubení není namístě. Copak nevíte, že trocha kvasu...
2. Korintským 11:17... abych se i trochu pochlubil. Pokud jdechlubení, nemluvím teď z Pánova pověření, ale jako blázen....
Jakub 4:16...ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |