Chlemtají

Hledám varianty 'chlemtají' [ chlemtat (3) chlemtalo (1) chlemtali (4) chlemtají (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Soudců 7:5...vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch, kdo si k pití...
Soudců 7:6...od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k pití klekli....
Soudců 7:7...řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám ti Midiánce do rukou....
1. Královská 21:19...A dodej: ‚Toto praví Hospodin: Tam, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou chlemtat i tvou.'" "Tak jsi...
1. Královská 22:38...rybníku, kde se koupou nevěstky, jeho krev chlemtali psi, přesně tak, jak řekl Hospodin. Ostatní...
Žalmy 68:24...sis omyl nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný průvod, Bože,...
Ezechiel 39:17...hostině na horách Izraele. Budete žrát masochlemtat krev. Budete žrát maso hrdinů a chlemtat krev...
Ezechiel 39:18...maso a chlemtat krev. Budete žrát maso hrdinůchlemtat krev světových vládců - samých beranů, jehňat,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |