Chlebovou

Hledám varianty 'chlebovou' [ chlebový (2) chlebovou (1) chlebového (1) chlebové (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 12:39... které vynesli z Egypta, pak napekli nekvašené chlebové placky, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z...
Exodus 29:23...Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku. To...
Leviticus 8:26...Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku a položil...
Numeri 11:8...drtili v moždíři, vařili v hrnci nebo z pekli chlebové placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olej....
1. Královská 17:13...udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi ji. Potom připravíš jídlo sobě...
1. Královská 19:6...a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy  chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu...
Matouš 16:12...pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |