Chamtivost

Hledám varianty 'chamtivost' [ chamtivostí (1) chamtivosti (3) chamtivost (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Marek 7:22... smilnění, krádeže, vraždy, cizoložstvíchamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist,...
Lukáš 12:15...všem řekl: "Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku."...
Římanům 1:29...správné. Jsou prolezlí nepravostí, podlostíchamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti,...
Efeským 5:3...vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistotachamtivost mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší...
Koloským 3:5...smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem...
1. Tesalonickým 2:5...neužívali lichotky ani přetvářku k zakrývání chamtivosti - Bůh je náš svědek! Také jsme nestáli o...
2. Petr 2:14...nenasytně baží po hříchu, se srdcem vycvičenýmchamtivosti lákají nestálé duše. Proklatci! Opustili přímou...

Slova obsahující chamtivost: chamtivost (3) chamtivosti (3) chamtivostí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |