Chamátské

Hledám varianty 'chamátské' [ chamátské ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Královská 23:33...jeho otcové. Farao Nekó ho uvěznil v Riblechamátské zemi, aby nemohl kralovat v Jeruzalémě, a uložil...
2. Královská 25:21...Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v Riblechamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze...
Jeremiáš 39:5...k babylonskému králi Nabukadnezarovi do Riblychamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek:...
Jeremiáš 52:9...zajat a odveden k babylonskému králi do Riblychamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: ...
Jeremiáš 52:27...Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v Riblechamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |