Chřtán

Hledám varianty 'chřtán' [ chřtánu (2) chřtán (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 141:7...rozčísne brázdu v zemi, poletí jejich kosti do chřtánu podsvětí! k tobě, Hospodine, Pane, upírám oči,...
Izaiáš 5:14...žízní vyprahlí! Záhrobí proto rozvírá svůj chřtán, jeho bezedná tlama zeje dokořán; výkvět i spodina...
Ezechiel 34:10...moci starat sami o sebe. Vyrvu jim své ovce ze chřtánu; se jimi živit nebudou! Ano, tak praví Panovník...
Abakuk 2:5...bohatství; nadutec nemá chvíli klid. Otevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt nemůže se nasytit, i kdyby...

Slova obsahující chřtán: chřtán (2) chřtánu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |