Chřadne

Hledám varianty 'chřadne' [ chřadnout (1) chřadneš (1) chřadne (2) chřadly (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 13:4... byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho....
Žalmy 32:3...duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila ve...
Izaiáš 24:4...oloupena - takové slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i...
Izaiáš 33:9...svědci v opovržení, člověka si nikdo neváží. Zem chřadne, uvadá, Libanon v hanbě usychá; z Šáronu zbyla...
Jeremiáš 31:12...skot! Jejich duše budou zavlažovanou zahradouchřadnout nikdy nebudou. Panna se tehdy vesele roztančí...

Slova obsahující chřadne: chřadne (2) chřadneš (1) zchřadne (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |