Chápání

Hledám varianty 'chápání' [ chápání (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
Job 11:6...taje moudrosti, potřebuješ totiž dvojnásob chápání: Věz, že Bůh trestá míň, než bys zasloužil!...
Job 32:8...duchu v člověku záleží, dech Všemohoucího dává chápání. Dříve narození nejsou vždy moudřejší, starší...
Job 36:26...aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani vypočíst! On z moře vynáší...
Job 37:5...Bůh svým hlasem hřmí, působí divy nad naše chápání. Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď...
Job 42:3...neměl ponětí, o tajemstvích, jež jsou nad  chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej a promluvím, budu se ...
Žalmy 139:6...dlaň jsi na položil. Takové poznání je nad  chápání - je příliš hluboké, na to nestačím! Kam bych byl...
Přísloví 28:5... se staví proti nim. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí....
Přísloví 30:18... Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad  chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi...
Izaiáš 11:2...Hospodinův na něm spočine - Duch moudrostichápání, Duch rozhodnutí a odvahy, Duch poznání a úcty k...
Efeským 3:19...i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten,...
Filipským 4:7...vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |