Cestoval

Hledám varianty 'cestoval' [ cestuji (1) cestuješ (1) cestovat (4) cestoval (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Letopisů 15:5...on se jim najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne...
Jeremiáš 2:18...ses vody z Nilu napila? Co z toho máš, do Asýrie cestovat - aby ses napila z řeky Eufrat? Za vyučenou ti ...
Jeremiáš 9:11...Proč je spálená jako poušť, přes kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj Zákon, který jsem jim...
Jonáš 1:8...na nás přišlo to neštěstí! Co jsi zač? Odkud cestuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa?" Odpověděl jim:...
Zachariáš 7:14...Země pak bez nich zpustla tak, že tudy nešlo ani cestovat. Kvůli nim se z krásné země stala pustina!" ...
Lukáš 10:33... Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval; když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil,...
Římanům 15:25...se ale těším na chvíle s vámi. Teď ovšem cestuji do Jeruzaléma, abych posloužil svatým. Církve v...

Slova obsahující cestoval: cestoval (1) odcestoval (1) procestovali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |