Cenností

Hledám varianty 'cenností' [ cennostmi (2) cenností (2) cennosti (5) cennostech (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 24:10...(neboť ho jeho pán na cestu vypravil všelijakými cennostmi) a vyrazil do mezopotamského Aramu k Náchorovu...
2. Letopisů 20:25...u nich takové množství výzbroje, šatů a dalších cenností, že to ani nemohli pobrat. Kořisti nakonec bylo...
2. Letopisů 21:3...otec je bohatě obdaroval stříbrem, zlatemcennostmi. Svěřil jim judská opevněná města, ale království...
2. Letopisů 36:19...rozbořili, všechny paláce zapálili a všechny cennosti v nich zničili. Zbytek těch, kdo unikli meči, král...
Nehemiáš 9:25...hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné cenností, vykopané studny, vinice, olivy i ovocné sady....
Přísloví 1:13... vcelku, jako když padnou do jámy. Všemožné cennosti si snadno pořídíme, domy si naplníme kořistí. Na...
Jeremiáš 20:5...jejich nepřátel - všechen jeho zisk, všechny cennosti i všechny judské královské poklady. To všechno...
Jeremiáš 27:18...přimluví, aby do Babylonu nebyly odneseny i ty cennosti, které v Hospodinově domě, v paláci judského krále...
Jeremiáš 27:19... o bronzovém moři, o stojanech a ostatních cennostech, které v tomto městě ještě zůstaly (babylonský...
Jeremiáš 27:21... toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o cennostech, které ještě zůstaly v Hospodinově domě, v...
Jeremiáš 28:3...Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal babylonský král...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |